Open IT Solutions

is een professionele, open en heldere IT dienstverlener.

Elk IT vraagstuk vraagt namelijk om zijn eigen aanpak. Vanuit de markt zien we dat IT aanbieders of IT service providers zich vooral richten met het aanbieden van oplossingen/producten op de gevestigde “proven technology” maar Open IT Solutions heeft deze beperking niet. Open IT Solutions is overtuigd dat hierdoor vraag en oplossing naar elkaar gebogen worden waardoor de wens van de klant niet optimaal wordt ingevuld. Door onze instelling hoeven wij niet te zoeken naar de mate van ondersteuning door producten of diensten uit een standaard reeks in relatie tot uw bedrijfsprocessen maar leveren wij een integraal onderdeel voor uw bedrijfsvoering!

Open IT Solutions heeft een brede kennis van de markt waarin de gevestigde orde en ook nieuwkomers en vrije/open software aanwezig zijn. Door vanuit de breedte een vraagstuk te benaderen, ofwel vraagstelling met de mogelijkheden binnen de markt te matchen ontstaat een optimale invulling van de vraag en geen ombuiging van de vraag naar een product in de markt.

De aanpak, ondersteuning en de implementatie kenmerkt zich door een zeer open en heldere manier van werken waardoor u veelvuldig verbaasd zal zijn over de geboden dienstverlening.

Servicegericht, resultaatgericht, continuïteit en professionaliteit is de standaard set waarmee wij ons werk doen, aangevuld met openheid en helderheid.

Hierin onderscheidt Open IT Solutions met andere aanbieders binnen de IT dienstverlening. Onze aanpak:

  • Een open en persoonlijk gesprek waarin uw vraag/uw wensen uitgebreid aan bod komt/komen
  • Terugkoppeling van dit gesprek in een helder en duidelijk verslag.
  • U ontvangt een eenduidig voorstel voor de verschillende opties voor de aanpak van uw vraag.
  • Afstemming tussen u en ons over de verschillende opties
  • U ontvangt een vrijblijvende en transparante offerte voor minimaal 2 of meer alternatieven voor uw vraagstuk waarin tevens de ondersteuning van de oplossing in is verwerkt.
  • Afstemming over de uitgebrachte offerte/advies
  • Maken van een vervolgafspraak of vastleggen van een startdatum voor implementatie.

spring

 

summer

 

autumn

 

winter